inspiring-back-to-the-new-normal-ad-campaigns-by-brands-for-the-post-covid-19-era-840x400

آشنایی با ارسال متناظر در سامانه پیامکی

بعد از ثبت نام در سامانه پیامکی ، در صورتی که دفترچه تلفنی داشته باشید و نیاز باشد تا به هریک از اعضای این دفترچه یک پیام متفاوت ارسال شود ، در حالت عادی باید از ارسال تکی استفاده نمایید و برای هر کاربر یک مرتبه پروسه ارسال را از ابتدا تا مرحله نهایی انجام دهیم که البته در صورتی که تعداد اعضای دفترچه تلفن زیاد باشد ، بسیار زمانگیر و خسته کننده خواهد بود.
سیب اس ام اس قابلیتی را در پنل ارسال پیامک قرار داده است که ، کاربر می تواند با ایجاد یک اکسل شامل شماره های گیرنده و متن های متفاوت مربوط به هر گیرنده ، ارسال به کلیه افراد را در یک پروسه و یک زمان انجام دهد.
این موضوع موجب می شود تا کاربر نیازی به ثبت هر پیامک به طور مجزا برای هریک از مخاطبین خود نداشته باشد.
فایل اکسلی که برای ارسال متناظر استفاده می شود دارای دو ستون هست که در ستون اول شماره گیرنده نوشته می شود و در ستون دوم متن پیام مربوط به همان گیرنده قرار داده می شود . در سطر های این اکسل نیز هر تعدادی از مخاطبین که نیاز است اضافه می گردد.

بعد از ورود به پنل در منوی ارسال تکی و گروهی سپس در بخش ارسال متناظر ، می توان فایل اکسل را آپلود نموده و در یک پروسه ، ارسال به کلیه مخاطبین انجام شود.

سیب اس ام اس سامانه پیامک تبلیغاتی