چگونگی تغییر DNS

روش اول

می توانید از دامنه جایگزین www.sibpayamak.comاستفاده نماید

روش دوم تغیییر dns

جهت برطرف شدن مشکل dnsهای خود کافی است آنها را بر روی dnsهای زیرتنظیم نمایید.
8.8.8.8

4.2.2.4

جهت تنظیم dnsدر کارت شبکه خود مراحل زیر را دنبال نمایید.

1- وارد قسمت network از بخش control panel شوید و بر روی کارت شبکه فعال خود کلیک نمایید و سپس بر روی دکمه properties کلیک نمایید.

2- مطابق شکل زیر، بر روی قسمت internet porotocol version4(tcp/ip v4) کلیک نمایید.

3- سپس بر روی گزینه peroperties کلیک نمایید.

4- مطابق شکل زیر بر روی قسمت use the following dns server addresses کلیک نمایید.

قسمت preferred dns server را با 8.8.8.8 کامل نمایید.

قسمت alternate dns server را با 4.2.2.4 کامل نمایید.

پنجره های مربوطه را تایید نموده و ببندید.

حال مجددا وارد سایت شوید.

موفق باشید

0/5 (0 نظر)

افکارتان را باما در میان بگذارید

اطلاعات شما پیش ما امن هست، آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!